مراحل شکل گیری یک نقاشی(فروردین ماه)

Villevalde, Gotfrid (1818-1903)The Resting Hunters.Oil on canvas, The State Russian Museum. Original: 89,5 x 116,5 cm ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

نتایج آزمون ارزشیابی دیماه 89

مقدماتی: ١-مریم نقوی١۴.۵ ٢-سیمین ضیاء تبری١٩.۵ ٣-مرجان قاضی زاده١٩ متوسط: ۴-سیمین ضیاء تبری١٧ ۵-مرجان قاضی زاده١٨ ۶-سینا نژاد شاهرخ آبادی١۵ ٧-آرمان محمدی١۴ ٨-زهرا جوکارزاده١۵ خوش: ٩-علی طالبی١۴.۵ ١٠-مهلا طالبی١۴ ١١-علی حاج ملک١۵.۵ عالی ١٢-آتوسا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

نمایشگاه خوشنویسی بربلندای کویر

            گزارشی  از افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسی" بربلندای کویر"   نمایشگاه خوشنویسی ٦تن از خوشنویسان برتر کرمانی با عنوان پویندگان وصل در موزه صنعتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید
آبان 92
2 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
10 پست