نمایشگاه خوشنویسی جمعی از هنرمندان وهنرجویان آموزشگاه(مشق عشق)

گزارش تصویری از این نمایشگاه

این نمایشگاه از تاریخ 7 آبانماه لغایت 12 آبانماه در فرهنگسرای کوثر کرمان بر پا بوده است

دراینجا جا دارد از تمامی کسانیکه در برگزاری این نمایشگاه اینجانب را یاری فرموده اند تشکر کنم.

آقایان : احمد وفایی - اوحدی واسلامی از اداره محترم فرهنگ وارشاد اسلامی کرمان

ریاست واعضای محترم  واساتید گرانقدر انجمن خوشنویسان

آقایان: استاد مودب - استاد ریاحی -استاد اصفهانی-استاد مهدی زاده -استاد ارجمندی -استاد عراق سلطان - استاد  رشیدی -استاد محسنی

 وهمچنین لطف وعنایت سرکار خانم حسینی مدیریت فرهنگسرای کوثر

ودر آخر هنرمندان وهنر جویان عزیز آموزشگاه که با اراده ودستان پر توان به خلق این مهم  دست یافتند.

دست همگی درد نکند

مرتضی عمید -مدیر مسئول آموزشگاه عمید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 103 بازدید
*

پایدار باشید