پست های ارسال شده در فروردین سال 1392

نمایشگاه آثار نقاشی استاد ایرج یزدان پناه و سرکار خانم انیس بیگ زاده

نمایشگاه آثار نقاشی                     استاد ایرج یزدان پناه                                  و                               سرکار خانم انیس بیگ زاده                        شنبه 31 فروردین92 ........... گالری فریاد                                       افتتاحیه:  ساعت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 151 بازدید