پست های ارسال شده در بهمن سال 1390

موضوعات آزمون دیماه 90 به همراه ترکیب

روی سوال مورد نظر خود کلیک فرمایید:   1-دوره ی مقدماتی 2-دوره ی متوسط 3-دوره ی خوش 4-نستعلیق عالی 5-شکسته نستعلیق عالی *ترکیب شماره 1 *ترکیب شماره 2 6- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 84 بازدید