پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

مراحل شکل گیری یک نقاشی(اردیبهشت ماه)

  Laurits Tuxen (1853-1927)Wedding of Russian Emperor Nicholas II and Grand Princess Alexandra Fedorovna. 1895 Oil on canvas.   .......................................................................................................................................................................         .............................................................................................................................         .............................................................................................................................         ..............................................................................................................................       .............................................................................................................................. *************************************************************** مراحل شکل گیری یک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید