پست های ارسال شده در آدر سال 1389

نمایشگاه خوشنویسی بربلندای کویر

            گزارشی  از افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسی" بربلندای کویر"   نمایشگاه خوشنویسی ٦تن از خوشنویسان برتر کرمانی با عنوان پویندگان وصل در موزه صنعتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید