پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

موضوعات آزمون سراسری تابستانی مردادماه 1389 (انجمن خوشنویسان ایران)

«هوالجميل»   آزمون سراسري پايان دوره اي مرداد ماه 1389         «انجمن خوشنويسان ايران »   كد 1 سئوال دوره ي مقدماتي                      شاعر: سهراب سپهری                                     مدت: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

آزمون ارشیابی خوشنویسی (تصاویر -نتایج)

این آزمون جمعه ٢٢/۵/٨٩در دونوبت صبح (ممتازوخوش)وعصر(عالی ومتوسط)باحضور استاد جناب آقای مهدی ابراهیمی وجناب آقای مرتضی عسکری وجناب آقای مهدی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید