پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

موضوعات آزمون سراسری پایان دوره ای اردیبهشت 1389 (انجمن خوشنویسان ایران)

«هوالجمیل»   آزمون سراسری پایان دوره ای اردیبهشت ماه 1389       «انجمن خوشنویسان ایران »   کد 1 سئوال دوره ی مقدماتی                     شاعر: فردوسی                         مدت: 60 دقیقه ز ابر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید