پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

نمونه سوالات خوشنویسی( دوره متوسط)

                                         دیماه 1366 متوسط:  پاکبازان بر شمشیر تو عمدا آیند   ديماه 1368   متوسط: اونو قلم است ومن نو آموز سال1369    متوسط: خدايا به ذلت مران از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

نمونه سوالات خوشنویسی( دوره عالی)

     دیماه 1366نستعلیق عالی                   ای آب روان سرو برآورده تست                   وی سرو چمان چمن سراپرده تست                   ای غنچه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

نمونه سوالات خوشنویسی( دوره مقـــدمـــاتــــی)

 دیماه 81 مقدماتی:   ادب مرد به ز دولت اوست  اردیبهشت ماه 82مقدماتی:   از با ادبان ادب بیاموز  مرداد ماه 82 مقدماتی:   دل آرام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

آثار هنرجویان آموزشگاه عمید

                 گالری 1  نقاشی (مداد ،مداد رنگ، پاستل)                                           گالری 2 نقاشی (رنگ روغن)                                                      گالری 3  خوشنویسی                                                                        گالری ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 34 بازدید

باید بدانند( هنرجویان عالی وممتاز خوشنویسی)

                هنرجویان عزیز "      این مطالب گلی ست از گلستان کتاب  "از نیستان" تالیف دوست فرزانه واستاد ارجمندم جناب آقای محمد حیدری ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 1477 بازدید