نتایج آزمون ارزشیابی...امردادماه 92

نتایج آزمون ارزشیابی...امردادماه 92

 

نمرات بین 14تا 20 نمره های قبولی میباشند.

مقدماتی

1- امیرمهدی پورجوپاری15.5

2- متین روح اللهی14.5

3- ریحانه آقا ملایی16

4- سبحان شعاعی17

5-زهرا دربری پور18

 

متوسط

1- امیر حاج علی15

2- ارمین افضلی15.5

3- بنیامین نصیری پور14

4-پارسا پیشگویی 15

5-امیر رحیم پور15.5

6- یاسین روح اللهی15

7- ریحانه آقا ملایی 16

 8- کیان برهانی 13.5

خوش

1- شروین جاویدی15.5

2- مریم آقا ملایی15.5

3- رضوان نوش18

4- منصوره پور جعفری15

 

عالی

1- سینا شاهرخی(کتابت)14

2- محمد بهرامی(کتابت).  . 14.5

3-علی باخدا(نستعلیق)14

4- علی رضا اکبری(نستعلیق)13.5

 

ممتاز

1- معین شعبانیان(نستعلیق)14

2-حدیث دریری پور(شکسته)15.5

3- مهلا طالبی(شکسته)15

 4- علی طالبی(شکسته)15

 5- آتوسا عمید(شکسته)15

 6- امیرطالبیان (نستعلیق) 15

/ 0 نظر / 58 بازدید