ضمن تبریک به
هنرجویانی که درآزمون سراسری (اردیبهشت وشهریورماه91)نمره قبولی کسب کرده
اند،اسامی آنان به شرح ذیل میباشد.

 

                                                                         مدیرمسئول آموزشگاه  عمید
 

مقدماتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره قبولی

نام پدر

تاریخ قبولی

1

امیرعلی عظیم زاده

15

 

اردیبهشت 91

2

صفیه ابراهیمی نیا

17

 

اردیبهشت 91

3

امیر طالبیان

20

 

اردیبهشت 91

4

علیرضا سامی

19

 

اردیبهشت 91

5

سعید نکویی

17

 

اردیبهشت 91

6

کیمیا مراغه زاده

19

 

اردیبهشت 91

7

منصوره پورجعفری

16

 

اردیبهشت 91

8

الهام دهقانی

18

 

اردیبهشت 91

9

مریم مهدوی

19

 

اردیبهشت 91

10

مهدیه خسرویان

19

 

اردیبهشت 91

11

یاسین طباخی

19

 

اردیبهشت 91

12

زینب رستمی

19

 

اردیبهشت 91

13

علی صفرزاده

 14

 مجید

شهریور91

14

علی باخدا

18 

محمد 

شهریور91

15

شروین جاویدی

 14

علی 

شهریور91

16

یاسین روح اللهی

 14

 محمد

شهریور91

17

مهدی زاهدی

 14

محمدرضا 

شهریور91

18

عرفان مولایی

 14

محمد 

شهریور91

19

علی خشاوه

 14

 فرهاد

شهریور91

20

ادوین وبنیامین نصیری پور

 14

 رضا

شهریور91

21

حسین باقری

 17

محمد 

شهریور91

22

نرجس محمدی

 18

 رضا

شهریور91

23

امین رضا نیک نفس

 14

 فرهاد

شهریور91

24

پارسا مقیمی زاده

 15

رضا 

شهریور91

25

امیرحسین هوشمند

 17

 حسین

شهریور91

26

محمدخسروی

 14

عباس 

شهریور91

27

بهاره خسروی

14 

عباس 

شهریور91

28

صادق پهلوانزاده

 15

رضا 

شهریور91

29

شهریار عبدالسلامی

 14

 

شهریور91

30

مهرناز قربانی

18 

ایرج 

شهریور91

31

فاطمه مختاری

 14

مجید 

شهریور91

 

متوسط

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره قبولی

نام پدر

تاریخ قبولی

32

علی حاج غنی

15

 

اردیبهشت91

33

مهدیه خسروییان

16

 

اردیبهشت91

34

مریم مهدوی

17

 

اردیبهشت91

35

مهرنازقربانی

16 

ایرج 

شهریور91

36

یاسین طباخی

 15

عبدالرضا 

شهریور91

37

نرجس محمدی

 16

رضا 

شهریور91

38

امیرطالبیان

15 

مهدی 

شهریور91

39

بهنازجعفری

 14

رمضان 

شهریور91

40

سعیدنکویی

 15

 علی

شهریور91

41

امیرعلی عظیم زاده

 14

بهزاد 

شهریور91

42

منصوره پورجعفری

 15

رضا 

شهریور91

43

علیرضاسامی

 15

مسعود 

شهریور91

44

فاطمه زندی

15 

غلام رضا 

شهریور91

45

شروین جاویدی

 14

علی 

شهریور91

46

علی باخدا

 16

 محمد

شهریور91

 

خوش

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره قبولی

نام پدر

تاریخ قبولی

47

سینا نژاد شاهرخی

14

 

اردیبهشت 91

48

مریم منصور ماهانی

14

 

اردیبهشت 91

49

علی حاج غنی

 14

حسین 

شهریور 91

50

آقای اکبری

--- 

 

شهریور 91

 

کتابت عالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره قبولی

نام پدر

تاریخ قبولی

51

فائزه آشور ماهانی

       14

 حسن

شهریور 91

52

حدیث دربری پور

--- 

 

شهریور 91

53

علی حاج ملک

---- 

 

شهریور 91

 

 

 

شکسته نستعلیق عالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره قبولی

نام پدر

تاریخ قبولی

54

مرجان قاضی زاده

--- 

 

شهریور 91

55

حانیه زند وکیلی

       14

محمد 

شهریور 91

56

حدیث دربری پور

 14

اکبر 

شهریور 91

57

معین شعبانیان

 14

حسین 

شهریور 91

 

نستعلیق عالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره قبولی

نام پدر

تاریخ قبولی

58

علی دهقانی

14

 

اردیبهشت 91

59

فائزه آشور ماهانی

16

 

اردیبهشت 91

60

حدیث دربری پور

14

 

اردیبهشت 91

61

علی حاج ملک

14

 

اردیبهشت 91

62

محمد بهرامی

14 

محمد رضا 

شهریور 91

63

سینا نژاد شاهرخی

--- 

 

شهریور 91

64

ساناز جعفری

 14

 رمضان

شهریور 91

65

راضیه قدیری

 14

 علی

شهریور 91

 

کتابت ممتاز

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره قبولی

نام پدر

تاریخ قبولی

66

امیرضا ترابی

16

 

اردیبهشت 91

67

آتوسا عمید

       ---

 

شهریور 91

68

مصطفی شعبانیان

--- 

 

شهریور 91

69

محسن فهیمی

15 

رمضان 

شهریور 91

 

نستعلیق ممتاز

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره قبولی

نام پدر

تاریخ قبولی

70

فرزانه نژاد محمود ی

14

 

اردیبهشت 91

71

محسن فهیمی

15

 

اردیبهشت 91

72

مرضیه محمد زاده

 14

 منصور

شهریور 91

73

مصطفی شعبانیان

 14

رضا 

شهریور 91

74

امیررضا وجداندوست

--- 

 

شهریور 91

75

خانم گنج کریمی

 ---

 

شهریور 91

76

آتوسا عمید

 14

مرتضی 

شهریور 91

77

مهلا طالبی

 ---

 

شهریور 91

 

شکسته نستعلیق ممتاز

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره قبولی

نام پدر

تاریخ قبولی

78

مصطفی شعبانیان

14

 رضا

اردیبهشت 91

79

محسن فهیمی

       14

 رمضان

شهریور 91

80

فرنازخیری

14 

 حمید

شهریور 91

81

احمد کامیابی

15

علی 

شهریور 91

 
جهت مشاهده ی همه ی نتایج
(اردیبهشت ماه)روی لوگوی زیر کلیک
کنید

kermankhoshnevisi

      

جهت مشاهده ی همه ی نتایج
(شهریورماه)روی لوگوی زیر کلیک
کنید

kermankhoshnevisi

 

 

 

 

 تاريخ : ۱۳٩۱/۳/۱٢ | ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : مرتضی عمید | نظرات ()
  • فروش بک لینک | قالب وبلاگ