«هوالجمیل»

 

آزمون سراسری پایان دوره ای اردیبهشت ماه 1389       «انجمن خوشنویسان ایران »

 

کد 1

سئوال دوره ی مقدماتی                     شاعر: فردوسی                         مدت: 60 دقیقه

ز ابر سیه ژاله بارید و نم

 

کد 5

سئوال دوره ی متوسط    از دیوان بنده (سروده زنده یاد استاد سیدحسن میرخانی)     مدت: 60 دقیقه

مراد دوستان را گر برآرد

کد 6

سئوال دوره خوش- بصورت ستونی (زیر هم) با قلم مشق (درشت) و کتابت (ریز) نوشته شود.

شاعر: مسعود سعد سلمان              مدت: 90 دقیقه

تا نیابی مراد خویش بکـوش

سره کن راه و سپس دلیر بتاز

کد 3

نستعلیق دوره ی عالی            شاعر: حکیم نظامی          مدت: 120 دقیقه

بیا ساقی از شادی نوش و ناز                    یکی شــربت آمیـــز عاشق نواز

بکن شادم از شادی آن سرود                  مگر بگذرم ز آب این هفت رود

کد 6

سئوال شکسته دوره ی عالی           شاعر: درویش عبدالمجید طالقانی        مدت: 120 دقیقه

چند نوشیم خـــون دل یا رب           ز آرزوی لب قدح نوشت

گوش کن ناله مجید که هست          از غلامان حلقه در گوشت

کد 2

کتابت دوره ی عالی                                              مدت: 120 دقیقه

میرک هروی

در گلستان هنر و حالات هنروران آمده است که از سادات کمانگر هرات بود. در اوایل حال، به تلاوت و حفظ قرآن و مشق خط اشتغال داشت و بعد به کتیبه نویسی میل کرد و چنان در این هنر پیش رفت که آثار کتیبه نویسان پیشین را منسوخ ساخت. پس از آن به تحریر و تذهیب مشغول شد و سپس به نقاشی متمایل و در این هنر سرآمد گردید.

کد 4

نستعلیق دوره ی ممتاز               شاعر: امیر خسرو دهلوی                 مدت : 120 دقیقه

بیا ساقی اندر قدح پی در پی             به عاشق نوازی فرو ریز می

مئی کو به عشق آشنایی دهـد            ز تشویق خویشم رهایی دهد

کد 6

سئوال شکسته ی دوره ممتاز         شاعر: درویش عبدالمجید طالقانی            مدت: 120 دقیقه

منم که از تو نصیبم همیشه درد و غم است             مــدام قسمت من از تو محنت و الــم است

دمی مجید به وصلش اگــر رسی خوش باش            که وصل یار اگر لحظه ای است مغتنم است

کد 2

سئوال کتابت دوره ی ممتاز              مدت: 120 دقیقه

علی رضا تبریزی (عباسی)

از بزرگ ترین خوشنویسان دروه ی صفوی و از هنرمندان نامی اسلامی است. وی اصلاً از مردم تبریز بود و در بدایت حال نزد ملا علاء بیک تبریزی تعلیم خط گرفت. علی رضا تبریزی هم چنان در تبریز می زیست تا عثمانی ها به آذربایجان حمله کردند و او از تبریز به قزوین آمد. در تمام دوره فترت در این شهر به سر برد و در مسجد جامع قزوین مسکن گزید و به کتابت مشغول بود. علی رضا تبریزی مورد توجه و تفقد شاه عباس بود چنان که در سفر و حضر یا هنگام صلح و جنگ ملازم وی بود و سمت خوشنویسی یافت و به همین مناسبت (عباسی) رقم کرد. میرزا حبیب گوید که علی رضا (عباسی) ارکان اربعه خط نستعلیق است و اگر وی در خط نستعلیق از ارکان اربعه هم نباشد می توان او را در ردیف خوشنویسان تراز اول این قلم آورد.  

مقدماتی:

متوسط:

خوش:

نستعلیق عالی:

کتابت عالی:

          

نستعلیق ممتاز:

       

کتابت ممتاز:

           • فروش بک لینک | قالب وبلاگ