محسن وحدتی (هنرجوی دوره ی فوق ممتاز خوشنویسی)

                         ( متولد 1372)

محسن عزیز توانست در سن 17 سالگی ممتاز کامل خود را بگیرد و رکوردی در قسمت آقایان به خود اختصاص دهد .وی همکنون در رشته گرافیک مشغول تحصیل میباشد.

        

     

**********************************************************

               امیرحسین روح اللهی -دارای گواهینامه  ممتاز خوشنویسی

                                              (   متولد ١٣٧٧)

در آزمونهای : مردادماه ٨٨(نستعلیق عالی)-اردیبهشت ماه ٨٩(کتابت عالی)ومردادماه ٨٩(شکسته عالی) اردیبهشت 90 (شکسته ممتاز)شرکت کرد.اوباتمرین وپشتکار فراوان واصولی توانست براین"دوره "غلبه کند وبالاخره امیرحسین توانست در سال 1390تمامی خطوط دوره ممتاز را قبول شود

(شکسته) ١۴ (قبولی اردیبهشت ماه)12.5 سالگی

(کتابت) 17 (قبولی دیماه)  13سالگی

(نستعلیق)15 (قبولی دیماه) 

واز انجمن خوشنویسان ایران مدرک ممتاز را اخذ کند.لازم به ذکر است که اامیرحسین جان درسش راخوب میخواند،اودرآزمون تیزهوشان (هردومرحله)قبول شده و درمدرسه راهنمایی استعدادهای درخشان علامه حلی کرمان به درسش ادامه می دهد.  

                                     

             

***************************************************************

    

                     احمدکامیابی -هنرجوی دوره ی ممتاز خوشنویسی

                                         (   متولد ١٣٧٧)

در آزمونهای  دیماه ٨٨(نستعلیق عالی)ومردادماه ٨٩(کتابت عالی)شرکت کرد.اوباتمرین وپشتکار فراوان واصولی توانست براین"دوره "غلبه کند وهم کنون خیزی بطرف دوره ی ممتاز برداشته است.لازم به ذکر است که احمدجان درسش راخوب میخواند،اودرآزمون تیزهوشان (هردومرحله)قبول شده و درمدرسه راهنمایی استعدادهای درخشان علامه حلی به درسش ادامه می دهد.

                        

***********************************************************

مهلا طالبی

متولد 1377

مهلا جان توانسته در سن یازده سالگی در آزمون دوره ی خوش قبول شودوهمکنون در حال تمرین وممارست برای آزمونهای  دوره ی عالی میباشد.

***************************************************************

 

                       آتوسا عمید-هنرجوی دوره ی ممتاز خوشنویسی

                                            ( متولد ١٣مردادماه ١٣٧٩)

قبل ازاینکه به مدرسه برود وسواد خواندن ونوشتن را بیاموزد(٦سالگی) ،آموزش خط تحریری با وی آغاز شد.بعد از فراگیری خط تحریری با علاقه ای که درمورد خط درشت از خود نشان داد،تمرینات خود را شروع کرد.

در آزمونهای

 اردیبهشت ٨٨مقدماتی

مردادماه ٨٨ متوسط

مردادماه٨٩خوش

اردیبهشت 90نستعلیق عالی

شرکت کرده ونمره قبولی کسب کرده است.

                         

                

             

                          باآرزوی موفقیت برا یشان -عمید 

                                            شهریور٨٩

                    اگر در نظر دارید با دیگر نوابغ خوشنویسی آموزشگاه عمید آشنا شوید

                                                     اینجا

                                              کلیک فرمایید                 

     

 

 alt

             • فروش بک لینک | قالب وبلاگ