این آزمون جمعه ٢٢/۵/٨٩در دونوبت صبح (ممتازوخوش)وعصر(عالی ومتوسط)باحضور استاد جناب آقای مهدی ابراهیمی وجناب آقای مرتضی عسکری وجناب آقای مهدی گلستانیان در محل آموزشگاه عمید برگزار گردید.

دراین آزمون علاوه بر نتیجه ،کارنامه ریز عملکرد هنرجو به همراه برگه ی تصحیح شده ی برای آمادگی هرچه بیشتر  برای شرکت درآزمون سراسری خوشنویسی به هنرجواعطا ء میشود.

             

نتایج آزمون به شرح زیر میباشد:

ممتاز

آرمین کرمانی نژاد ١٧

سید مصطفی حسینی ١٣.۵

آقای زنگی آبادی ١۵.۵

محسن وحدتی کتابت ١٨ شکسته ١٨

حجت پورهمتی ١٠.۵

یکتا فلاح ١٣.٢۵

عالی

امیرحسین روح اللهی ١۴.۵

محمدرضاغریب زاده ١٣

معین شعبانیان ١۶

سعید شعبانیان ١۴

مصطفی شعبانیان ١۴.۵

مرضیه محمد زاده ١۴.۵

فرزانه محمودی ١۴

سحر عربپور ١٢

احمد کامیابی ١٨

سید رضا رضوی ٨

خوش

آتوسا عمید ١۶.۵

مهلا طالبی نژاد ١٢

علی طالبی نژاد١٣.۵

فائزه آشور ١٣.۵

نجمه فخاری ١٣.۵

امیرحسین شمسی ١٣

محمد بهرامی ١۴

متوسط

بهناز جعفری ١٢.۵  • فروش بک لینک | قالب وبلاگ