باسلام

هنر به عنوان پایه واساس فرهنگ کهن ایران زمین از اهمیت
والایی برخوردار است. گذشته از بحث ذاتی بودن هنر وتمایل
شدید آدمی به برقرار ی نظم وزیبایی،کشف ،آموزش ،پرورش
و هدایت صحیح استعدادها اهمیت بسیار زیادی دارد.
*****
این آموزشگاه در نظر دارد جهت تحقق اهداف فوق
 وتداوم آموخته هاومهارتهایی که فرزند مستعد وباذوق
شما در طول سال تحصیلی کسب نموده ،کلاسهای
ویژه ای در زمینه خط تحریری وخط درشت ونقاشی

در تابستان

پذیرای فرزند عزیزمان باشد.
جهت اطلاع از زمان تشکیل کلاسها وثبت نام  با
تلفن:09132416967

 

    

به غیر از عصر شنبه تمامی کلاسها  2 جلسه ایی برگزار میشوند.

کلاسهای آموزشگاه عمیداز تاریخ 18/3/92تشکیل میشود.

 

  صبحهای شنبه وپنجشنبه 8الی 10(ویژه دختران) ...10 الی (ویژه پسران)12

  عصرهای یکشنبه ، سه شنبه (ویژه دختران) 4الی 6...6الی8

  عصرهای دوشنبه ، چهار شنبه (ویژه پسران) 4الی 6...6الی8

 

کلاسهای دبستان درخشان از تاریخ 19/3/92تشکیل میشود.

 صبحهای یکشنبه وسه شنبه 8الی 12

 

کلاسهای دبستان علامه مجلسی از تاریخ20/3/92تشکیل میشود.

صبحهای دوشنبه وچهار شنبه 8الی 12

 

کلاسهای دبستان شهید مهدوی از تاریخ5/4/92تشکیل میشود.

ظهر دوشنبه وچهار شنبه 12الی13  • فروش بک لینک | قالب وبلاگ